0


1. 
ॐ कुबेराय नमः। 
Om Kuberaya Namah

2. 
ॐ धनदाय नमः। 
Om Dhanadaya Namah

3. 
ॐ श्रीमाते नमः। 
Om Shrimate Namah

4. 
ॐ यक्षेशाय नमः। 
Om Yaksheshaya Namah

5. 
ॐ गुह्य​केश्वराय नमः। 
Om Guhyakeshvaraya Namah

6. 
ॐ निधीशाय नमः। 
Om Nidheeshaya Namah

7. 
ॐ शङ्करसखाय नमः। 
Om Shankarasakhaya Namah

8. 
ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः। 
Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah

9. 
ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। 
Om Mahapadma Nidhishaya Namah

10. 
ॐ पूर्णाय नमः। 
Om Purnaya Namah

11. 
ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। 
Om Padma Nidhishvaraya Namah

12. 
ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः। 
Om Shankhya Nidhinathaya Namah

13. 
ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः। 
Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah

14. 
ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः। 
Om Sukhasampati Nidhishaya Namah

15. 
ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः। 
Om Mukunda Nidhinayakaya Namah

16. 
ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः। 
Om Kundakya Nidhinathaya Namah

17. 
ॐ नीलनित्याधिपाय नमः। 
Om Nila Nityadhipaya Namah

18. 
ॐ महते नमः। 
Om Mahate Namah

19. 
ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः। 
Om Varannityadhipaya Namah

20. 
ॐ पूज्याय नमः। 
Om Poojyaya Namah

21. 
ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः। 
Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah

22. 
ॐ इलपिलापतये नमः। 
Om Ilapila Pataye Namah

23. 
ॐ कोशाधीशाय नमः। 
Om Koshadhishaya Namah

24. 
ॐ कुलोचिताय नमः। 
Om Kulochitaya Namah

25. 
ॐ अश्वारूढाय नमः। 
Om Ashvarudhaya Namah

26. 
ॐ विश्ववन्द्याय नमः। 
Om Vishvavandyaya Namah

27. 
ॐ विशेषज्ञानाय नमः। 
Om Visheshagyanaya Namah

28. 
ॐ विशारदाय नमः। 
Om Visharadaya Namah

29. 
ॐ नलकूबरनाथाय नमः। 
Om Nalakubara Nathaya Namah

30. 
ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः। 
Om Manigrivapitre Namah

31. 
ॐ गूढमन्त्राय नमः। 
Om Gudhamantraya Namah

32. 
ॐ वैश्रवणाय नमः। 
Om Vaishravanaya Namah

33. 
ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः। 
Om Chitralekhamanah Priyaya Namah

34. 
ॐ एकपिनाकाय नमः। 
Om Ekapinakaya Namah

35. 
ॐ अलकाधीशाय नमः। 
Om Alakadheeshaya Namah

36. 
ॐ पौलस्त्याय नमः। 
Om Paulastyaya Namah

37. 
ॐ नरवाहनाय नमः। 
Om Naravahanaya Namah

38. 
ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः। 
Om Kailasa Shailanilayaya Namah

39. 
ॐ राज्यदाय नमः। 
Om Rajyadaya Namah

40. 
ॐ रावणाग्रजाय नमः। 
Om Ravanagrajaya Namah

41. 
ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः। 
Om Chitra Chaitra Rathaya Namah

42. 
ॐ उद्यानविहाराय नमः। 
Om Udyanaviharaya Namah

43. 
ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः। 
Om Viharasukuthuhalaya Namah

44. 
ॐ महोत्सहाय नमः। 
Om Mahotsahaya Namah

45. 
ॐ महाप्राज्ञाय नमः। 
Om Mahapragyaya Namah

46. 
ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः। 
Om Sadapushpaka Vahanaya Namah

47. 
ॐ सार्वभौमाय नमः। 
Om Sarvabhaumaya Namah

48. 
ॐ अङ्गनाथाय नमः। 
Om Anganathaya Namah

49. 
ॐ सोमाय नमः। 
Om Somaya Namah

50. 
ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः। 
Om Saumyadi Keshvaraya Namah

51. 
ॐ पुण्यात्मने नमः। 
Om Punyatmane Namah

52. 
ॐ पुरूहुतश्रियै नमः। 
Om Puruhuta Shriyai Namah

53. 
ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः। 
Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah

54. 
ॐ नित्यकीर्तये नमः। 
Om Nityakeertaye Namah

55. 
ॐ निधिवेत्रे नमः। 
Om Nidhivetre Namah

56. 
ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः। 
Om Lanka Praktana Nayakaya Namah

57. 
ॐ यक्षिनीवृताय नमः। 
Om Yakshinee Vrutaya Namah

58. 
ॐ यक्षाय नमः। 
Om Yakshaya Namah

59. 
ॐ परमशान्तात्मने नमः। 
Om Parama Shantatmane Namah

60. 
ॐ यक्षराजे नमः। 
Om Yaksharaje Namah

61. 
ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः। 
Om Yakshini Hrudayaya Namah

62. 
ॐ किन्नरेश्वराय नमः। 
Om Kinnareshvaraya Namah

63. 
ॐ किंपुरुशनाथाय नमः। 
Om Kimpurushanathaya Namah

64. 
ॐ नाथाय नमः। 
Om Nathaya Namah

65. 
ॐ खट्कायुधाय नमः। 
Om Khatkayudhaya Namah

66. 
ॐ वशिने नमः। 
Om Vashine Namah

67. 
ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः। 
Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah

68. 
ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः। 
Om Vayuvaya Samasrayaya Namah

69. 
ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः। 
Om Dharma Margaisnirataya Namah

70. 
ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः। 
Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah

71. 
ॐ नित्येश्वराय नमः। 
Om Nityeshvaraya Namah

72. 
ॐ धनाधयक्षाय नमः। 
Om Dhanadhayakshaya Namah

73. 
ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः। 
Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah

74. 
ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः। 
Om Manushya Dharmanyai Namah

75. 
ॐ सकृताय नमः। 
Om Sakrutaya Namah

76. 
ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः। 
Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah

77. 
ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः। 
Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah

78. 
ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः। 
Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah

79. 
ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः। 
Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah

80. 
ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः। 
Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah

81. 
ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः। 
Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah

82. 
ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः। 
Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah

83. 
ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः। 
Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah

84. 
ॐ नित्यानन्दाय नमः। 
Om Nityanandaya Namah

85. 
ॐ सुखाश्रयाय नमः। 
Om Sukhashrayaya Namah

86. 
ॐ नित्यतृप्ताय नमः। 
Om Nityatruptaya Namah

87. 
ॐ निधित्तरै नमः। 
Om Nidhittarai Namah

88. 
ॐ निराशाय नमः। 
Om Nirashaya Namah

89. 
ॐ निरुपद्रवाय नमः। 
Om Nirupadravaya Namah

90. 
ॐ नित्यकामाय नमः। 
Om Nityakamaya Namah

91. 
ॐ निराकाङ्क्षाय नमः। 
Om Nirakankshaya Namah

92. 
ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः। 
Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah

93. 
ॐ शान्ताय नमः। 
Om Shantaya Namah

94. 
ॐ सर्वगुणोपेताय नमः। 
Om Sarvagunopetaya Namah

95. 
ॐ सर्वज्ञाय नमः। 
Om Sarvagyaya Namah

96. 
ॐ सर्वसम्मताय नमः। 
Om Sarvasammataya Namah

97. 
ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः। 
Om Sarvanikaruna Patraya Namah

98. 
ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः। 
Om Sadanandakripalayaya Namah

99. 
ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः। 
Om Gandharvakula Samsevyaya Namah

100. 
ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः। 
Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah

101. 
ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः। 
Om Svarnanagari Vasaya Namah

102. 
ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः। 
Om Nidhipitha Samasthayai Namah

103. 
ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः। 
Om Mahameruttarasthayai Namah

104. 
ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः। 
Om Maharshigana Samstutaya Namah

105. 
ॐ तुष्टाय नमः। 
Om Tushtaya Namah

106. 
ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः। 
Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah

107. 
ॐ शिवपूजारताय नमः। 
Om Shivapujarataya Namah

108. 
ॐ अनघाय नमः। 
Om Anaghaya Namah

109. 
ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः। 
Om Rajayoga Samayuktaya Namah

110. 
ॐ राजसेखरपूज्याय नमः। 
Om Rajasekhara Poojyaya Namah

111. 
ॐ राजराजाय नमः। 
Om Rajarajaya Namah

Post a Comment

 
Top